Information om Coronaviruset

Som del av Lunds kommun följer Stenkrossen Folkhälsomyndighetens riktlinjer, för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset. 
Läs mer om hur detta påverkar verksamheten i huset.

 

Verkstad för konst, kultur och innovation


Stenkrossen är ett icke-monetärt utvecklingsstöd för projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation.

 Vi drivs av Lunds kommun och stöttar varje år uppemot trettio aktörer. Dessa utgörs av föreningar, frilansare, konstnärer, proffs, semiprofessionella, amatörer, studenter, volontärer och privatpersoner som huserar på Stenkrossen och årligen arrangerar ett hundratal aktiviteter som är öppna för allmänheten.

Mini, Midi & Maxi

Ansökan för Midi och Maxi öppnar under hösten. Möjligheten att ansöka om Mini är tillfälligt stängd.

Läs mer om stödmodellerna här!

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund