Information om Coronaviruset

Som del av Lunds kommun följer Stenkrossen Folkhälsomyndighetens riktlinjer, för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset.

Från 2020-03-29 gäller följande för projekt och verksamheter på Stenkrossen:

 

 • Arrangemang med över 50 deltagare ska ställas in, enligt nationella direktiv. Det är arrangörens ansvar att ställa in de arrangemang som uppskattas överstiga detta antal.  Arrangören ansvarar för att meddela stenkrossen@lund.se om arrangemanget ställs in.
 • Alla verksamma i huset ska bruka god handhygien (med jämna mellanrum tvätta händerna med tvål och vatten 20 sekunder, alternativt med handsprit minst 60%), hosta och nysa i armvecket samt stanna hemma vid sjukdomssymptom.
 • Mini-, midi- och maxi-aktörer ska göra sina egna bedömningar och ta beslut om riktlinjer för sina verksamheter samt meddela stenkrossen@lund.seeventuella förändringar. 
 • Stenkrossen är i möjligaste mån öppen för ombokningar för hyresgästers och mini, midi och maxis arrangemang. Är du en hyresgäst som vill omboka pga Coronaviruset, kontakta stenkrossen@lund.se
 • Läs informationen till arrangörer från folkhälsomyndigheten här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/
 • I övrigt pågår vårt arbete som vanligt, men det administrativa arbetet kan komma att ske på distans. Stenkrossens arbetsgrupp har även gärna möten med er via telefon eller digitala kanaler vid behov istället för att ha fysiska träffar. Hör av er till stenkrossen@lund.se vid frågor om detta.

 

Ovanstående gäller tills vidare.

 

From 2020-03-29, the following applies to projects and activities at Stenkrossen:

As part of Lund municipality, Stenkrossen follows the guidelines of the Public Health Authority, to reduce the risk of spreading the corona virus.

 • Arrangements with over 50 participants must be canceled, according to national directives. It is the responsibility of the organizer to set the events that are estimated to exceed this number. The organizer is responsible for notifying stenkrossen@lund.se if the event is canceled.
 • Everyone in the house should use good hand hygiene (periodically wash their hands with soap and water for 20 seconds, alternatively with a hand desinfectant of at least 60%), cough and sneeze in the arm fold and stay at home with sickness symptoms.
 • Mini, midi and maxi actors must make their own assessments and make decisions on guidelines for their operations and notify stenkrossen@lund.se of any changes.
 • Stenkrossen is open as far as possible for re-bookings for tenants and mini, midi and maxi arrangements. If you are a tenant who wants to rebook because of the Corona virus, contact stenkrossen@lund.se.
 • Read the information to organizers from the Public Health Authority here: https://www.folkhalsomyndighet.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-for-arrangors-of-events/
 • Otherwise, our work is going on as usual, but administrative work may be done remotely. Stenkrossen's working group is also happy to meet with you via telephone or digital channels if needed instead of having physical meetings. Please contact stenkrossen@lund.se if you have any questions about this.

 

The above applies for the time being.

 

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund