Om Stenkrossen

Både snack och verkstad ryms inom Stenkrossens väggar. Den nuvarande versionen av Stenkrossen har utvecklats och etablerats i lokalerna på Kastanjegatan i Lund sedan 2014. Här kan du läsa om Stenkrossens verksamhet, värdegrund och lokaler.

Stenkrossens verksamhet

Stenkrossen i Lund är en verkstad och arbetsyta för projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation som drivs av Kultur Lund, Arrangemangsenheten. Du kan ansöka om stöd från Stenkrossen i form av en projektplats eller genom samverkande verksamhetsutveckling. Våra projekt och verksamheter erbjuder öppen verksamhet i huset, riktad till en bred och inkluderande målgrupp.

Förutom den egna verksamheten utgör Stenkrossens resurser och lokaler bas för Arrangemangsenhetens plattformar; Sommarlund, Vinterlund, Litteralund, samt andra evenemang inom Kultur- och Fritidsförvaltningen. Stenkrossen är en viktig resurs och nyttjas även av Kultur och Fritidsförvaltningens andra verksamheter, såsom Kulturskolan, Lunds konsthall och Lunds Stadsteater, samt det fria kulturlivet i Lund.

Till Stenkrossen är du alltså välkommen som projekt, verksamhet, workshopdeltagare och publik. I mån av bokningsutrymme har externa aktörer också möjlighet att boka lokalerna. Stenkrossen är öppet för allmänheten under de tider det sker någon öppen aktivitet i huset. Övrig tid är det endast de med projekt- eller verksamhetsplats, och andra interna aktörer, som har tillgång till huset.

Alla aktörer i huset måste följa Stenkrossen värdegrund, som du kan läsa mer om i menyn till vänster. Här kan du läsa mer om våra lokaler om du är intresserad av att hyra lokaler hos oss.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund