Om Stenkrossen

Både snack och verkstad ryms inom Stenkrossens väggar. Den nuvarande versionen av Stenkrossen har utvecklats och etablerats i lokalerna på Kastanjegatan i Lund sedan 2014. Här kan du läsa om Stenkrossens verksamhet, värdegrund och lokaler.

Stenkrossens verksamhet

Stenkrossen i Lund är en verkstad och arbetsyta för projekt inom konst, kultur och innovation som drivs av Kultur Lund, Arrangemangsenheten. Du kan ansöka om att få en projektplats på Stenkrossen. Våra projekt erbjuder öppen verksamhet i huset, riktad till en bred och inkluderande målgrupp. Dessutom huserar vi föreningar som Lilla Teatern, Lunds Teaterförening och Lunds Öppna Verkstad.

Förutom den egna verksamheten utgör Stenkrossens resurser och lokaler bas för Arrangemangsenhetens plattformar; Sommarlund, Vinterlund, Litteralund och andra evenemang, och är en viktig resurs som utnyttjas av Kultur och Fritidsförvaltningens olika verksamheter, bland annat Kulturskolan, Lunds konsthall och Stadsteatern, samt det fria kulturlivet i Lund.

Till Stenkrossen är du alltså välkommen som projekt, workshopdeltagare och publik. I mån av bokningsutrymme har externa aktörer också möjlighet att boka lokalerna. Stenkrossen är öppet för allmänheten under de tider det sker någon öppen verksamhet i huset. Övrig tid är det endast projektkontor och andra interna aktörer som har tillgång till huset.

Alla aktörer i huset måste följa Stenkrossen värdegrund, som du kan läsa mer om i menyn till vänster. Där hittar du även information och tekniska specifikationer för lokalerna.

Lunds kommun

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund