Om Stenkrossen

Stenkrossen är en kommunal verksamhet som växt fram organiskt från starten 2013 och utvecklats till att bli en unik stödmodell för projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation.

Vi drivs av Lunds kommun och stöttar varje år uppemot trettio aktörer. Dessa utgörs av föreningar, frilansare, konstnärer, proffs, semiprofessionella, amatörer, studenter, volontärer och privatpersoner som huserar på Stenkrossen och årligen arrangerar ett hundratal aktiviteter som är öppna för allmänheten.

Stenkrossens projekt/verksamheter är fristående och bär själva ansvaret för arrangemang och öppethållande. Vi huserar även tillfälliga arrangörer som hyr in sig i lokalerna.

Utöver detta är Stenkrossen även den infrastrukturella basen för Kulturförvaltningens arrangemang. År 2019 beslutades det att ett nytt stadsdelsbibliotek ska inhysas på Stenkrossen med start 2020/2021.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund