Om huset

Från industri till kulturverkstad

Under första hälften av 1900-talet var området kring Stenkrossen en industriell plats dit bl.a. kvartsitsten som brutits i Hardeberga forslades via Hardebergaspåret (numera cykelväg), krossades och transporterades vidare till andra industrier. På femtiotalet utspelades här dramatiska slag mellan ”Nilstorparna” och ”Flormannarna” - ungarna från Nilstorp å ena sidan och Flormanna/Norbergsgatan å den andra. När stenkrossindustrin lades ner byggdes Stenkrossens lokaler i olika omgångar och användes som garage och servicehallar för gatukontorets maskiner. Under nittiotalet renoverades delar av huset och hyrdes av gymnasieskolan Spyken. Lokalerna fick då namnet ”Spyken Södra” och användes till de estetiska och byggnadstekniska gymnasieprogrammen – en linje som vi har behållit även idag, med våra verkstäder och scener. 

 

Den nuvarande kulturverksamheten har sin upprinnelse Lunds ouppfyllda ambition att bli Europeisk Kulturhuvudstad år 2014. Några år tidigare hade Sommarlund dragit igång som en satsning i Kulturhuvudstadsrikting, och Stenkrossen blev bas för festivalens teknik och personal. När det stod klart att Lund inte vann nomineringen, gjordes istället en satsning på att levandegöra Stenkrossen som ett experimentellt kulturstöd, vilket 2014 förkroppsligades genom Innocarnival – ett koncept som hämtats från Hong Kong. Fram till 2017 levde sedan Stenkrossen under ständigt nedläggningshot, tills det äntligen kom ett politiskt beslut att Stenkrossen som långsiktig verksamhet fick vara kvar i byggnaderna i minst tio år.

 

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund