Mycket snack & mycket verkstad

Stenkrossen är en arbetsyta för projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation. Det finns olika typer av projekt- och verksamhetsplatser på Stenkrossen, uppdelade i tre olika stödmodeller; Mini som fokuserar på kortare processer, Midi som är anpassade efter lite längre projektutveckling, och Maxi som innebär verksamhetsutveckling i samarbete med Stenkrossen.

Stenkrossens stödmodeller har utvecklats med reella behov i åtanke och önskemål från de olika projekt vi huserat sedan 2014. I nuläget finns det ett tjugotal projekt i huset. Alla projekt och verksamheter bidrar med öppna aktiviteter där alla som är intresserade är välkomna att delta. Aktörerna själva ansvarar för värdskap under de öppna aktiviteterna. Du hittar ett kalendarium för de öppna aktiviteterna och alla arrangemang som hålls i huset här.

Utveckla med huvudet: Idé

För de projekt och verksamheter som beviljas stöd enligt Stenkrossens tre modeller erbjuds kontorsplatser i Vita Galleriet, med möjlighet till eget skrivbord och tillgång till gemensamma mötesutrymmen.

Utveckla med händerna: Produktionsprocess

För de aktörer som befinner sig i ett stadium där prototyputveckling eller produktionsprocessen är det centrala erbjuder vi arbetsytor i Vita Galleriet med tillgång till viss gemensam produktionsutrustning. Det finns också möjlighet att t.ex. repa på någon av våra scener eller använda innergårdens olika utrymmen.

Utveckla med hjärtat: Mötes- och arrangemangsplats

Vissa av våra aktörer har behov av en tillfällig arrangemangsplats för t.ex. större möten, workshopar, föreläsningar, nätverksträffar, föreställningar, presentationer, m.m. För detta finns det olika utrymmen i huset, som vi anpassar utefter karaktären på varje projekt eller verksamhets behov. Du hittar en lista på våra aktuella "Tillfälliga arrangörer" i menyn till vänster.

I menyn till vänster hittar du även mer information om vilka projekt och verksamheter som finns i huset idag.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund