Mycket snack & mycket verkstad

Stenkrossen är en arbetsyta för projekt inom konst, kultur och innovation. Det finns olika typer av projektplatser på Stenkrossen, anpassade efter ett projekts olika stadier: idéutveckling - prototyputveckling/produktionsprocess - uppspel/presentation

Stenkrossens projektkontorsmodell har utvecklats organiskt och i symbios med reella behov och önskemål från de olika projekt vi huserat sedan 2014. I nuläget finns det ett trettiotal projekt i huset. Alla projekt bidrar med öppen verksamhet där alla som är intresserade är välkomna att delta. Projekten själva ansvarar för värdskap under den öppna verksamheten. Du hittar ett kalendarium för den öppna verksamheten och alla arrangemang som hålls i huset här.

Utveckla med huvudet: projektidé

För de projekt som befinner sig i det första idéstadiet erbjuder vi kontorsplatser i Vita Galleriet med möjlighet till eget skrivbord och tillgång till gemensamma mötesutrymmen.

Utveckla med händerna: produktionsprocess

För de projekt som befinner sig i ett stadium där prototyputveckling eller produktionsprocessen är det centrala erbjuder vi arbetsytor i Vita Galleriet med tillgång till viss gemensam produktionsutrustning. Det finns också möjlighet att t.ex. repa på någon av våra scener eller använda innergårdens olika utrymmen.

Utveckla med hjärtat: mötes- och arrangemangsplats

Vissa av våra projekt har behov av en tillfällig arrangemangsplats för t.ex. större möten, workshopar, föreläsningar, nätverksträffar, föreställningar, presentationer, m.m. För detta finns det olika utrymmen i huset, som vi använder efter karaktären på varje projekt. Du hittar en lista på våra aktuella "tillfälliga arrangörer" i menyn till vänster.

I menyn till vänster hittar du mer information om vilka projekt som finns i huset idag.

Lunds kommun

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund