Vi odlar!

Stadsodling och öppen mötesplats på Stenkrossens innergård.

Vi odlar! är ett stadsodlingsprojekt som drivs av föreningen ABC - aktiva insatser för människa och miljö på Stenkrossen sedan 2014. Grunden för projektet lades under Lunds kommuns InnoCarnival 2014 - en karneval av och för unga i Lund. Sedan dag ett har människor från hela världen bidragit med sin kreativitet, engagemang och handlingskraft för att skapa en färgsprakande, dynamisk och ätbar trädgård på Stenkrossens innergård.

Vi odlar enligt ekologiska principer och löser säsongsbetonade utmaningar genom kollektiva processer som mynnar ut i handling. Vi strävar efter att skapa och verka inom ett slutet kretslopp där vi bl.a. använder material och resurser som finns tillgängliga på Stenkrossen och inom kommunen.

Följ oss på Facebook för information om vårens öppna odlingsträffar!

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Facebook: Vi odlar

Kontaktperson Julia Linder: julia.linder@abcsweden.org

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund