Extra City

Gallery Extra presenterar konst genom performance på tillfälliga platser, och på Stenkrossen i form av VR-resebyrån Sun Trip Resorts..

Kärnan i detta sätt att arbeta med konst är rörlighet och möjligheten att samarbeta med flera olika aktörer för att skapa en stabil men ständigt föränderlig konstproduktion. Gallery Extra strävar efter att skapa möjligheter att interagera med och nå en bred publik.

Utformningen av utställningarna i kombination med modern teknik och media har i tidigare projekt samlat människor med konstnärliga intressen, lokala, historiska och tekniska intressen. Teknik som VR och AR och dess berättande möjligheter är ett utmärkt sätt att träffa publiker som vanligtvis inte har intresse för konst, tekniken har visat sig skapa stor nyfikenhet för många olika åldrar och målgrupper.

Vi lägger alltid mycket energi på att nå ut till en mängd människor för våra evenemang och få dem att känna sig välkomna. Gallery Extra ser konst som ett djupt och kompetent media för social och politisk diskurs som interagerar med det omgivande samhället. 

Foto: Emie Eva-Marie Elg

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund