Lund Matvarukooperativ

Ett matvarukooperativ för och av medlemmarna. Ekologisk och närodlad mat.

Lund matvarukooperativ erbjuder dess medlemmar ekologisk närodlad mat. Arbetet utförs av kooperativets medlemmar och skalar därmed av traditionella distributions- och butiksled. Det leder till lägre matpriser för dig samtidigt som lantbrukaren erbjuds en högre ersättning för sitt arbete. I samma grad kooperativets medlemmar konsumerar, styrks den totala efterfrågan på sund lokalproducerad mat. Det minskar det ekologiska fotavtrycket och skapar utrymme för fler arter, då småskaliga jordbruk ibland odlar annorlunda och äldre sorters grödor.

Kooperativet fokuserar på närodlade grönsaker och frukt. Tanken är att gradvis kunna erbjuda fler typer av varor. Matvarorna beställs och betalas på förhand av medlemmen. Beställningarna läggs ihop och vidaresänds till lantbrukaren, som på utlämningsdagen fraktar matvarorna till en bestämd utlämningsplats. Detta är inte ett abonnemang utan du har alltid friheten att välja om du vill beställa eller ej. Arbetet fördelas mellan medlemmerna och handlar främst om packning och utlämning. I Oslo kooperativ, som fungerat som mall för detta, är ett årligt tidsbruk beräknat till ca 5-10 timmar per medlem.

Kontakt

Facebook: Lunds Matvarukooperativ

hemsida: http://www.kooperativet.org/

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund