Design Greenhouse

Design- och forskningslabb för att skapa förståelse för hållbar utveckling.

Designstuga för produktutveckling med syfte hållbarhet. Genom experimentell utveckling erbjuder vi lekplats för att testa och utvärdera koncept i tidiga skeden utifrån ett livscykel- och helhetsperspektiv. Vårt mål är att öka andelen klimatsmarta transporter i samhället.

Design mål

I vår designstuga skapar vi en utvecklingskultur för att förändra med tydliga designmål för de effekter vi vill uppnå.
  • minska CO2 miljöpåverkan
  • öka andelen klimatsmarta transporter
  • högre i avfallshierarkin
  • Förbättra nyttan av internet

Evolutionär utvecklingsmodell

Det finns många hinder på vägen och det är inte alltid som man når sitt mål i första försöket. Genom att ta små små steg och i varje steg analysera och förbättra, vilket leder till att du kan göra skillnad och skapa bestående intryck.

Vårt första koncept: solarXbike

Ett transportsystem baserat på solcellsdrivna elcyklar.

Designmål för solarXbike:

  • Livscykel perspektiv 50år
  • Spara 2 CO per 10km jämfört med bil 
  • Underhållsbart

Hemsida: http://kiube.se/zon3/

Lunds kommun

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund