Mycket snack & mycket verkstad

Stenkrossen är en arbetsyta för projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation. Det finns olika typer av projekt- och verksamhetsplatser på Stenkrossen, uppdelade i tre olika stödmodeller; Mini som fokuserar på kortare processer, Midi som är anpassade efter lite längre projektutveckling, och Maxi som innebär verksamhetsutveckling i samarbete med Stenkrossen.

Stenkrossens stödmodeller har utvecklats med reella behov i åtanke och önskemål från de olika projekt vi huserat sedan 2014. I nuläget finns det ett tjugotal projekt i huset. Alla projekt och verksamheter bidrar med öppna aktiviteter där alla som är intresserade är välkomna att delta. Aktörerna själva ansvarar för värdskap under de öppna aktiviteterna.
Du hittar ett kalendarium för de öppna aktiviteterna och alla arrangemang som hålls i huset här.

Deadline för att ansöka om Midi- och Maxistöd är den 9 november. Mini hålls öppen och går att söka löpande.

I menyn till vänster hittar du även mer information om vilka projekt och verksamheter som finns i huset idag.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund