ByLife

Omge dig av naturen hemma. Det moderna växtsystemet för framtidens hem.

På ByLife arbetar vi med att öka människors livskvalité genom att föra in naturen inomhus. Idag spenderar vi 90 procent av vår tid inomhus. Genom att försätta sig i en omgivning av gröna växter sänks ens stressnivå, koncentrationsförmågan ökar och luften renas, vilket leder till ökad kognitiv förmåga.

Inomhusväxter innebär idag att du måste investera både tid och kunskap för att framgångsrikt ta hand om dem samt att de är beroende av bristvaran solljus i våra hem. ByLife skapar växtuppehållande system som ser till vi blir befriade från allt arbete, men kan nyttja alla positiva attribut från att vara omgiven av naturen. Du ska inte behöva åka ut till naturen för att må bra, kom hem istället! 

Facebook: Bylife

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund