Design Greenhouse

Design- och forskningslabb för att skapa förståelse för hållbar utveckling.

Designstuga för produktutveckling med hållbarhet som syfte. Genom experimentell utveckling erbjuder vi en lekplats för att testa och utvärdera koncept i tidiga skeden utifrån ett livscykels- och helhetsperspektiv. Vårt mål är att öka andelen klimatsmarta transporter i samhället.

Designmål

I vår designstuga skapar vi en utvecklingskultur för att förändra med tydliga designmål för de effekter vi vill uppnå:
  • Minska miljöpåverkan av CO2-utsläpp
  • Öka andelen klimatsmarta transporter
  • Högre i avfallshierarkin
  • Förbättra nyttan av internet

Evolutionär utvecklingsmodell

Det finns många hinder på vägen och det är inte alltid som man når sitt mål vid första försöket. Genom att ta små steg, och i varje steg analysera och förbättra, leder det till att du kan göra skillnad och skapa bestående intryck.

Vårt första koncept: solarXbike

Ett transportsystem baserat på solcellsdrivna elcyklar.

Designmål för solarXbike:

  • Livscykelsperspektiv på 50 år
  • Spara CO2 per 10 km jämfört med bil 
  • Underhållsvänligt

Hemsida: http://kiube.se/zon3/

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund