People's Cloud

Projekt som utvecklar öppen källkod för att skapa ett digitalt moln åt allmänheten.

People’s Cloud är ett projekt som utvecklar öppen källkod i syfte att skapa ett fritt tillgängligt moln på nätet, i likhet med Amazon AWS/EC, för alla människors bruk.

Målsättningen med projektet är att göra det möjligt för vem som helst att husera sina digitala tjänster och kreationer på nätet utan att behöva besitta monetära medel. Detta genom att utnyttja de befintliga beräkningsresurser, nätverk och protokoll som redan finns. 

För kontaktuppgifter, vänligen maila stenkrossen@lund.se.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund