Ett nytt liv i rörelse och stillhet

Utveckling och fördjupning av ett kreativt koncept som inbegriper dans och musikmeditation. Ett nytt liv i rörelse och stillhet har projektplats på Stenkrossen mellan 31 januari - 30 april 2020.

Detta projekt utforskar vad som händer med oss och vad vi upptäcker när vi får tillgång till fyra typer av speglar:

1. Att sätta en intention: Genom den bedrägligt enkla handlingen att sätta en intention, som uttalas högt, är det något som förändras. Vi tvingas stå för något, vi påbörjar att manifestera något.

2. Att dansa med intentionen: Genom att låta intentionen speglas i rörelser, från det mjuka och sökande, via det tydliga och bestämda, ut i det okända och kaotiska och så till det drömlika och tillåtande för att till sist landa, så får vi en kroppslig förståelse för vår manifestation.

3. Att gå djupare in i oss själva: Genom att försjunka i ett meditativt tillstånd får vi möjlighet att utforska intentionen på ett djupare plan.

4. Vi delar med oss av våra upplevelser: Genom att sätta ord på det vi varit med om och upptäckt om oss själva, så blir detta personliga något vi kan ta med oss ut i livet.

Facebook: christopher sigmond official

E-post: christopher@siriussounds.com

Tel: 0763559568

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund