Lokalbokning för stödmodeller

Bokningspolicy MINI/MIDI/MAXI Stenkrossen 2019 – 2022

Det finns tre bokningsnivåer för scenproduktioner på Stenkrossen:

1. Långsiktiga bokningar för föreställningar och  genrep (upp till ett år i förväg): Stenkrossen fördelar föreställningsveckor och genrep

2. Två månader innan föreställningsperiodens slut tas önskemål kring bokningar av scentid för repetitioner emot (via stenkrossen@lund.se). T.ex. om föreställningen är den 12 juni så kan bokningsförfrågan skickas in den 12 april, gärna tillsammans med en produktionsplan.

3. Veckovis bokningar av alla lediga lokaler på Stenkrossen

För bokningar för kontinuerlig verksamhet som presenterats och godkänts i MINI/MIDI/MAXI-ansökan och vid dialogmöte går det att lämna in bokningsförfrågan terminsvis, via stenkrossen@lund.se

 

Långsiktiga bokningat för föreställningar och genrep

Bygghallen och Svarta Lådan

Alla scenkonstrelaterade projekt/verksamheter som åtnjuter MINI, MIDI eller MAXI-stöd från Stenkrossen får en viss kvot föreställnings/genrepstid på någon eller båda av scenerna. Denna kvot beräknas utifrån MINI/MIDI/MAXI-ansökningsdokument och verksamhetsrapporter så att den står i relation till projektets/verksamhetens basbehov.

Stenkrossens arbetsgrupp kommunicerar vilka veckor som varje /projekt verksamhet fått sig tilldelade i början av varje kalenderår. De tilldelade uppspelningsveckorna kommer framförallt att infalla under lågsäsong, enligt följande definition:

  • Högsäsong infaller v. 11 – 23 och v. 38 – 52

  • Lågsäsong infaller v. 1 – 10 (OBS. Vinterlund lastytan v. 1 – 7) och v. 24 – 37 (OBS. Sommarlund lastytan v 24 – 32)

Bokningar för föreställningar och genrep går alltså inte under principen ”först till kvarn”, utan bokningsförfrågan behandlas av Stenkrossens arbetsgrupp. Varje MAXI får ett visst antal scen-slot:ar och det går att lämna in önskemål på vilka veckor men det är inte 100% säkert att man kommer att få exakt de datum man önskar, eftersom vi kommer att ta alla MINI/MIDI/MAXI-aktörers behov och önskemål i beaktande och sedan göra en prioritering.

All övrig föreställningstid måste hyras enligt kommunens taxedokument; se nedan. Dessa bokningar sker via stenkrossen@lund.se och om det går att hyra eller ej är, precis som för alla hyresgäster på Stenkrossen, beroende av tillgänglighet. Under högsäsong kan det vara svårt att få exakt de önskade datumen pga högt uthyrningstryck. 2019 års taxor för scenerna är följande:

  • Bygghallen 4000 kr/heldag (6000 kr för två dagar, 8000 kr för tre dagar, 13 000 kr för en vecka)

  • Svarta Lådan 3500 kr/heldag (5000 kr för två dagar, 6500 kr för tre dagar, 10 000 kr för en vecka)

Tekniker eller annan personal som Stenkrossen bedömer vara nödvändig för uthyrningen tillkommer med 400kr/h (exkl. 25% moms) vardagar kl 07:00 – 19:00. Övrig tid 500kr/h (exkl. 25% moms)

Det finns möjlighet att söka ”Projektbidrag för publika arrangemang” för att täcka ovanstående kostnader. Kontaktperson för information och frågor kring detta bidrag är Ellen Andersson: ellen.andersson2@lund.se

OBS! Detta är ingen garant för att scentid finns ledig att hyra under de önskade datumen.

 

Bokningar av scentider för repetitioner

Bygghallen, Svarta Lådan, Blåan

2 månader innan föreställningsperiodens slut tas önskemål kring bokningar av scentid för repetitioner emot via stenkrossen@lund.se

 

Bokningar av lokaler/scener för repetition, möten

Blåan, Gråan, ”Rödan”, Bygghallen och Svarta Lådan i mån av plats

Övriga bokningar (tidigare än 2 månader innan föreställningsperiodens slut) sker veckovis. Stenkrossen kommer varje tisdag förmiddag att skicka ut vilka bokningsbara tider som finns för veckan därpå och dessa tider bokas enligt ”först till kvarn”-principen via stenkrossen@lund.se

 

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund