Inför din öppna aktivitet

Informationen nedan är de punkter som ska skickas in till stenkrossen@lund.se inför varje samarrangemang eller öppen aktivitet. Kopiera nedan punkter i ett mejl med svar på alla frågor och skicka senast 1 månad innan genomförande.

- Projektnamn och stödmodellstyp (MINI, MIDI, MAXI):

- Ansvarig person för den öppna aktiviteten: (namn, telefon och e-post)

- Vilken aktivitet kommer du att erbjuda?

- Hur lång är din öppna aktivitet? (tim, min)

- När planerar du att hålla i den öppna aktiviteten? (datum & klockslag)

- Vilken typ av marknadsföring har du använt/kommer använda för att sprida ordet om din öppna aktivitet?

- Vilken är din huvudsakliga målgrupp (t ex åldersspann, ev. kön, övriga parametrar)?

- Hur många förväntar du kommer delta?

- Vilken utrustning/stöd i form av material behöver du av Stenkrossen för att kunna genomföra din öppna aktivitet?

- Planerar du att utföra din öppna aktivitet i samarbete med något annat projektkontor? I så fall, vilket?

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund