Utvärdering av öppen aktivitet

Informationen nedan är de punkter som ska skickas in till stenkrossen@lund.se strax efter varje samarrangemang eller öppen aktivitet. Kopiera nedan punkter och mejla tillsammans med svar senast 1 vecka efter genomförande.

- Namn på projekt:

- Genomförd aktivitet: 

- Antal deltagare:

- Varav:  ______ kvinnor,  ______ män och ______ ej definierade.

- Vilken åldersgrupp var främst representerad (markera)?

0-7 år                                  27-35 år

8-12 år                                36-50 år

13-19 år                              51-65 år

20-26 år                              65 år och uppåt

- Hur bra/väl anpassad tyckte du att lokalen var för din aktivitet?

- På vilket sätt marknadsförde du din aktivitet?

- Ser du några aspekter som skulle kunna utvecklas/förbättras till nästa tillfälle?

- Fick du någon direkt feedback från deltagarna? (Bu, bä eller citat?)

- Övriga synpunkter/idéer?

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund