Samverkan

På Stenkrossen är samverkan ett viktigt tema för verksamheten. Det är inte ett krav för Mini och Midi att ha planer på en aktiv samverkan med andra aktörer på eller utanför Stenkrossen, men formen på projektet ska vara utformat på ett sådant sätt att det finns en möjlighet till samverkan. Projekt som dessutom kan redogöra för ett aktivt samarbete med en eller flera andra aktörer, oavsett stödmodell, kan dock komma att premieras i urvalsprocessen. För Maxi väger samverkansaspekten tungt i urvalsprocessen, men är bara ett direkt krav om Maxi-aktören väljer ett större arrangemang som sin öppna aktivitet (se informationen under Maxi i menyn till vänster).

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund