Midi

Stödmodellen Midi passar aktörer som har en projektidé inom konst, kultur och innovation som de vill utveckla. Som Midi kan du få en plats på Stenkrossen i 1 år.

Lunds Kultur- och Fritidsförvaltning förbehåller sig rätten att välja vilka sökande som får plats på Stenkrossen till stödmodellerna anpassat utefter Stenkrossens vision om utveckling och mångfald, så att samansättningen av aktörer på Stenkrossen blir så gynnsamt som möjligt för samtliga parter. 


Förlängning


Midi är förlängningsbar med 1 år, och endast en gång. Om man önskar fortsätta ha projektplats måste en kalla Stenkrossens verksamhetsledare till ett dialogmöte senast 3 månader innan avslutad projektperiod.

Om en önskar vara kvar på Stenkrossen med sin verksamhet även efter att det förlängda året har löpt ut, måste en inkomma med en ansökan om Stödmodell Maxi (3 år).


Kostar det något?

Projektplatsen kostar inget i monetära medel. Däremot förbinder sig nyttjaren av projektplatsen till att bidra till Stenkrossens öppna verksamhet. För Midi görs detta i form av ett antal aktiviteter som går i direkt linje med det projekt/verksamhet en planerar att bedriva på Stenkrossen.

De öppna aktiviteterna gäller i gengäld för projektplatsen för varje påbörjad 3-månadersperiod, och kan bestå av; workshop, utställning, prova-på-tillfälle, föreställning, föreläsning eller annan verksamhet som utomstående har möjlighet att delta i utan några djupare tidigare förkunskaper. Projekt på 3-6 månader kräver 2 tillfällen, 6-9 månader kräver 3 tillfällen och 9 månader-1 år kräver 4 tillfällen av öppen verksamhet. 
De öppna aktiviteterna måste vara gratis att delta i.

OBS! Ytterligare information:  Projektet förbinder sig även till att delta med öppen verksamhet under Stenkrossens årliga arrangemang på Kulturnatten, utöver ovan beskrivna tillfällen.Finns det några krav en måste uppfylla för att kunna ansöka?

För att kunna ansöka om projektplats på Stenkrossen måste en inkomma med en projektplan för hela den önskade perioden. Projektplanen ska innehålla en beskrivning av projektet, samt dess syfte och mål, med en bifogad en tidsplan, plan för finansiering, samt en konkret beskrivning av de öppna aktiviteterna (form/art, kort beskrivning och önskemål om datum för genomförande). De önskade datumen för den öppna verksamheten kan komma att omförhandlas om tidpunkten ej passar med övriga pågående aktiviteter i huset.  
Efter inlämnad ansökan kallas de som blivit beviljade en projektplats till ett planeringsmöte med Stenkrossens verksamhetsledare.
Ansökan är öppen en gång om året. Ansökan inför 2020 öppnar den 1 sep - 15 oktober 2019, och beslut tas inom tre veckor.


Hur och när kommer jag att redovisa resultatet?

I slutet av den avtalade projektperioden krävs att nyttjaren inkommer med en skriftlig redovisning av den gångna projektperioden, som inkluderar beskrivning av projektförlopp, resultat, mm.

Projektredovisningen ska skickas in senast 3 månader efter avslutad projektperiod. Om nyttjarens avtalade öppna aktivitet, eller redovisning efter projektperioden, uteblir så kan detta påverka nyttjarens möjligheter till bidrag från Lunds kommun i framtiden.

Projektredovisningen ska innehålla:

  • Projektredogörelse; vad är/var visionen, vad har åstadkommits, vad har hänt, hur gick en tillväga.
  • Resultat av arbetet under projektperioden
  • En sammanfattning av statistiken från de öppna verksamheterna, såsom besökarantal, samt ev. övrig besökarstatistik etc. Om projektet har inbringat inkomst från verksamheten på Stenkrossen, t ex biljettintäkter, ska även detta redovisas.
  • Ev. reviderad projektplan (om en vill ansöka om förlängning)

 

Short summary in English:

Information on 1-year (Midi) project grant within art, culture and innovation

This grant is aimed to those with a project idea within art, culture or innovation, that one would like to develop, from 3 months up to 1 year. The spot at Stenkrossen is free of charge, but requires the user to contribute with a number of activities that is open to the public and connected to one’s project in question, e.g a performance, workshop or lecture. The applicant will have to send in a project plan, including a project description, time schedule, plan for financing, a concrete description of the public activities one would like to contribute with, and preferable date and time to carry the activities through. At the end of the project period the user will have to submit a report of the time, and results of their work, at Stenkrossen, no later than 3 months after the project period has ended.

For complete information, please click here

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund