Mini

Stödmodellen Mini passar de projekt inom konst, kultur, och innovation som vill ha en plats på Stenkrossen en kortare tid, t ex ett residens eller genom en kortare projekt-, produktions- eller utvecklingsfas. Som Mini kan du få en plats på Stenkrossen mellan 0 till 3 månader och går bara att söka en gång per projekt. Möjligheten att ansöka om Mini är tillfälligt stängd.

Möjligheten att ansöka om Mini är tillfälligt stängd.

Lunds Kultur- och Fritidsförvaltning förbehåller sig rätten att välja vilka sökande som får plats på Stenkrossen till stödmodellerna anpassat utefter Stenkrossens vision om utveckling och mångfald, så att samansättningen av aktörer på Stenkrossen blir så gynnsamt som möjligt för samtliga parter. 

I ansökan anger man en önskad tidsperiod för sin projektplats. Stenkrossen reserverar sig för att nyttjaren för Mini kanske inte har full access till en scen under hela projektperioden, beroende på om det är hög- eller lågsäsong, och hur bokningarna ser ut i huset för den perioden. Stenkrossen kan komma att föreslå en alternativ tidsperiod då en Mini passar bättre för samtliga aktörer i huset.

Mini är ej förlängningsbar. Om en önskar fortsätta utveckla sitt projekt på Stenkrossen kan en inkomma med en ny ansökan för Stödmodell Midi.

Kostar det något?

Projektplatsen kostar inget i monetära medel. Istället förbinder sig nyttjaren av projektplatsen till att bidra till Stenkrossens öppna verksamhet. Detta görs i form av en öppen aktivitet som går i direkt linje med det projekt en planerar att driva på Stenkrossen. De öppna aktiviteterna gäller i gengäld för projektplatsen för varje påbörjad 3-månadersperiod, och kan bestå av; workshop, utställning, prova-på-tillfälle, föreställning, föreläsning eller annan verksamhet som utomstående har möjlighet att delta i utan några djupare tidigare förkunskaper. De öppna aktiviteterna måste vara gratis att delta i.
 
Finns det några krav en måste uppfylla för att kunna ansöka?

För att kunna ansöka om projektplats på Stenkrossen måste en inkomma med en projektplan för hela den önskade perioden. Projektplanen ska innehålla en beskrivning av projektet, samt dess syfte och mål, med en bifogad tidsplan, plan för finansiering, samt en konkret beskrivning av den/de öppna aktivitet[er] som ska fungera som betalning (form/art, kort beskrivning och önskemål om datum för genomförande). De önskade datumen för den öppna verksamheten kan komma att omförhandlas om tidpunkten ej passar med övriga pågående aktiviteter i huset.
Efter inlämnad ansökan kallas de som fått beviljat en plats till ett planeringsmöte med Stenkrossens verksamhetsledare. 
Ansökningstiden för Mini är löpande, men fullständig ansökan måste inkomma senast en månad innan planerad projektstart.


Hur och när kommer jag att redovisa resultatet?

I slutet av den avtalade projektperioden krävs att nyttjaren inkommer med en kort skriftlig redovisning av den gångna projektperioden, samt utvärdering och samlad statistik av den öppna verksamheten.

Projektredovisningen ska skickas in senast 3 månader efter avslutad projektperiod. Om nyttjarens avtalade öppna aktivitet, eller redovisning efter projektperioden, uteblir så kan detta påverka nyttjarens möjligheter till bidrag från Lunds kommun i framtiden.


Short summary in English:

Applications regarding "Mini" is temporarily closed. Information on 3-month (Mini) project grant within art, culture and innovation

This grant is aimed to those with a project format which concentrates on a shorter process, 0-3 months, such as an artist-in-residance stay, or other projects in shorter developing stages. The spot at Stenkrossen is free of charge, but requires the user to contribute with an activity that is open to the public, e.g a performance, workshop or lecture connected to one’s project in question. The applicant will have to send in a project plan, attaching a time schedule, a plan for financing, a concrete description of the public activity one would like to contribute with, and preferable date and time to carry it through. At the end of the project period the user will have to submit a brief report of the time and results of their work at Stenkrossen, no later than 3 months after the project period has ended.

For complete information in English.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund