Maxi

I undermenyn till vänster hittar du de aktörer som finns på Stenkrossen med stödmodellen Maxi. Dessa är verksamheter, eller projekt som tagit formen av verksamhet, inom konst, kultur och innovation som har en pågående verksamhet, som de vill utveckla i samarbete med Stenkrossen.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund