Kulturföreningen Medvind

Bild för - IMG_20200123_192847661.jpg

Kulturföreningens syfte är att låta människor mötas via skapande, kreativa och fördjupande samtal och aktiviteter. Vi verkar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. MedVind vill medverka till att synliggöra människors olika kulturella och konstnärliga uttrycksformer.

MedVind håller kreativa workshops med fokus på hållbarhet. Vi arrangerar också diverse events som låter olika människor både skapa och dela kulturupplevelser - utställningar, events med musik och dans, m.m. Vi vänder oss till alla som har intresse kring konst och skapande. Vi är verksamma året runt.

MedVind är en drivande kraft i olika projekt som uppmärksammar och stimulerar barn och ungdomars kreativitet. Erfarenheterna från projekt B Art har samlats i boken “B Art. Ungdomars konst - en metodbok”. https://www.bokus.com/bok/9789163967863/b-art-ungdomars-konst-en-metodbok/

Vår verksamhet pågår främst på Stenkrossen och vid Kronetorps mölla i Arlöv, men ibland på andra ställen.

Ta gärna kontakt med oss om det vi gör låter spännande. Vi är öppna för olika idéer och initiativ. Följ oss på Facebook för mer information om våra workshops och events.

Kontakt

Facebook: Medvind

Mejl: kulturforeningen.medvind@gmail.com

Ordförande Lone Bach Borius

telefon: 0709-289204

Mejl: lonebachborius@gmail.com   

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund