Vi odlar!

Stadsodling som öppen mötesplats & livslångt lärande

Vi odlar! är ett stadsodlingsprojekt på Stenkrossens innergård, som drivs av den ideella föreningen ABC - aktiva insatser för människa och miljö sedan 2014. Stadsodlingen är en öppen och dynamisk mötesplats som verkar i linje med ABC:s vision om att sammanföra människor för att möjliggöra omställningen till hållbara och starka samhällen. Deltagare, volontärer och besökare får kunskap och handfasta verktyg om hur det går till att odla enligt ekologiska och demokratiskt sunda metoder i den urbana kontexten. Tillsammans deltar vi i ett livslångt lärande som får vår stad och dess invånare att växa och gro!

Under 2020 anordnar Vi odlar! studiecirklar och kurser om stadsodling, öppna workshops och odlingsträffar. Odling sker både i badkaren och i vår lilla skogsträdgård på Stenkrossens innergård och på 200 kvm på Brunnshög i östra Lund. Vi odlar ettåriga köksträdgårdsväxter, perenna örter och fleråriga ätbara grödor och främjar vårt gröna kulturarv genom att sträva efter att odla gamla kultursorter.

Följ gärna vår facebook-sida för att ta del av nyheter och uppdateringar.

Kontakt

Facebook: Vi odlar

Instagram: Vi odlar!

Kontaktperson Julia Linder: julia.linder@abcsweden.org

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund