Midi

I undermenyn till vänster hittar du de aktörer som finns på Stenkrossen med stödmodellen Midi. Dessa är akörer med ett projekt inom konst, kultur och innovation som de vill utveckla under en projektperiod på upp till 1 år.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund