Lund Matvarukooperativ

Ett matvarukooperativ för och av medlemmarna. Ekologisk och närodlad mat.

 

Lund matvarukooperativ erbjuder dess medlemmar ekologisk närodlad mat, med fokus på grönsaker och frukt.

Arbetet utörs av kooperativets medlemmar och skalar därmed av traditionella distributions- och butiksled. Det leder till lägre matpriser för dig samtidigt som lantbrukaren erbjuds en högre ersättning för sitt arbete. I samma grad kooperativets medlemmar konsumerar styrks den totala efterfrågan på sund lokalproducerad mat. Det minskar det ekologiska fotavtrycket och skapar utrymme för fler arter då småskaliga jordbruk ibland odlar annorlunda och äldre sorters grödor.

Matvarorna beställs och betalas på förhand av medlemmen. Beställningarna läggs ihop och vidaresänds till lantbrukaren, som på utlämningsdagen fraktar matvarorna till en bestämd utlämningsplats.

Arbetet fördelas mellan medlemmerna och handlar främst om packning och utlämning. I Oslo kooperativ som fungerat som mall för detta är ett årligt tidsbruk beräknat till ca 5-10 timmar per medlem.

Lund Matvarukooperativ drivs av bl a Tobias Ellingsen.

Webb: www.kooperativet.org

Facebook: Lund Matvarukooperativ

 

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund