Staden

Ett undersökande av den interaktiva och sensoriska kroppen i stadens offentliga rum genom promenader och skrift.

 

Projektet staden tar sin utgångspunkt i frågan om vad det kan innebära att orientera sig, hur vi förstår och upplever denna orientering och vad som ligger till grund för vår förståelse. Specifikt tittar projektet på den gående/färdandes kroppens upplevelse av stadens offentliga rum. 

Vilka faktorer och riktlinjer påverkar kroppars orientering? Vilken roll har arkitektur, infrastruktur och materialitet? Vilka upplevelser, sinnesintryck, behov, begär, tankar och känslor ger olika rum upphov till? På vilket sätt förlänger staden vissa behov och begär, och inte andra?

Genom utvecklandet av metoder och verktyg syftar projektet till att praktiskt undersöka dessa frågor, där den subjektiva kroppsliga upplevelsen är central. Det finns en vilja inom projektet att föra en dialog, synliggöra och ge utrymme för den variation av värden, behov, begär och verkligheter som existerar i relation till stadens rum.

Genom facilitering av workshops, samtal och diskussion bjuder projektet in stadens invånare till att ta del i det undersökande arbetet. Vidare söker projektet samarbete med konstnärer, forskare, arkitekter och stadsplanerare med syftet att fördjupa både dess konstnärliga och politiska aspekter. 

Projektet leds av dansaren Elise Brewer och kommer under 2021 att utföras i Lund och Malmö. Projektets offentliga aktiviteter förhåller sig till rådande rekommendationer angående Covid-19. Håll därför utkik efter aktiviteter och inbjudningar. 

Hör gärna av dig om du tycker att projektet låter intressant, för samtal och vidare diskussion!

 

Kontakt

Mejl: projektetstaden@gmail.com

Instagram: projektetstaden

 

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund