Mini

I undermenyn till vänster hittar du de aktörer som finns på Stenkrossen med stödmodellen Mini. Dessa projekt inom konst, kultur, och innovation har en plats på Stenkrossen en kortare tid, t ex ett residens eller genom en kortare projekt-, produktions- eller utvecklingsfas, upp till 3 månader.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund