Cabal

Cabal är en decentraliserad chattmotor för att tillhandahålla gruppchatt för communities eller vänkretsar. Det fungerar över internet som över ett lokalt wifi. Det går att läsa det som har skrivits tidigare utan att ha internetåtkomst och det går även att svara på det som har skrivits – så skickas det nästa gång du får internet igen.

 

Cabal finns redan och det går att använda på både datorer och mobiler. Vem som helst kan skapa en cabal och dessutom hur många som helst. Vanligtvis skapas de för en sluten vänkrets. Men även i slutna vänkretsar kan det uppstå friktioner i samtalen som förs. Eller så kommer vissa människor helt enkelt inte bra överens, även om gruppen i stort fungerar.

Därför har Alexander Cobleigh, People's Cloud, under våren tänkt påbörja ett forskningsprojekt för att utveckla metoder och verktyg för hjälpa deltagare i en cabal att skapa sina egna safe spaces. Detta innebär på ett rent tekniskt plan möjligheten att kunna skärma av deltagare som uppfattas som hotfulla, att kunna gömma meningar med triggande ord och även att kunna dela dessa blockeringar och ordlistor med andra.

Svårigheten med lösningar för det här är att alla i en cabal har lika mycket makt, det finns ingen som äger en cabal och därför finns inte heller någon som kan kontrollera vem som får tala eller hur de får tala. Detta ansvar läggs därför över på deltagarna själva. För en bra upplevelse och chattklimat ska det däremot finnas lösningar där en t.ex. kan utse parter vars omdöme en litar på och på så vis fördela bördan av att skapa ett säkert chattklimat där alla kan frodas.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund