Stödmodeller

Här kan du läsa mer om Stenkrossens tre stödmodeller och hur du ansöker för en plats.

Klicka på respektive stödmodell till vänster för mer information.

Stenkrossens stödmodeller går under kategorin mjukstöd och räknas som en bidragsform. Om det är första gången du gör en bidragsansökan till Lunds kommun så behöver du först skapa ett inlogg. Följ instuktionerna genom länken: https://www.lund.se/uppleva--gora/bidrag-stod-och-stipendier/ovriga-bidragsformer/Stenkrossen-Projekt-verksamhetsutveckling-inom-konst-kultur-innovation/

För frågor, vänligen mejla: ellen.andersson2@lund.se

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund