Lokaler på Stenkrossen

Stenkrossen kan erbjuda lokaler inom flera vitt skilda verksamheter. Här finns bl a två scenytor, flera replokaler, mötesrum, caféyta med utrustat kök, kontorsplatser, verkstad/makerspace, innergård med plats för plantering och graffiti, samt gemensamhetsytor för häng eller mindre presentationer och dyl.

För att säkerställa att utbytet mellan aktör och Stenkrossen blir så bra som möjligt så är det till stor fördel för båda att aktören specificerar sina behov av Stenkrossen så tydligt som möjligt. Vilka typer av ytor kräver projektet (scen, verkstad, kontor, etc?), vad är minimibehovet i kvadratmeter för att kunna genomföra projektet, hur ofta behövs tillgång till dessa ytor under stödmodellsperioden (intervall, tid på dygnet, etc).

 

 

Venues at Stenkrossen

Stenkrossen can offer venues for several different types of activities and organisations. Located within Stenkrossen are e. g. two spaces for stage performance, several rehearsal spaces, a meeting room, café space with fully equipped kitchen, inidvidual office spaces, workshop/makerspace, outside yard with graffiti wall, outdoor stage and urban agri-culture, as well as common areas for hanging out or holding smaller presentations and such. 

To make sure that the collaboration between Stenkrossen and a project turns out as great as possible, we highly recommend that the applicant specifies one’s needs for the space as thouroghly as possible in the application. What kind of space will the project need (stage, workshop, office, etc?), what is the minimum in square metres (if there is one) to be able to go through with your plans, how often will these spaces be needed during the grant period (intervalls, time of the day, etc).

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund