1-månads Markandsföringsplan för projektkontor och verksamheter på Stenkrossen

För att maximera tillgängligheten mot allmänheten för de öppna aktiviteterna följer här en guide till hur vi vill att de öppna aktiviteterna marknadsförs.

 

4 veckor innan arrangemanget äger rum:

 • Gör 1 st längre inlägg på Facebook om minst ca 100 ord om vad er verksamhet handlar om och vad ni arbetar med för tillfället. Berätta varför verksamheten engagerar er och vad som inspirerat er till detta projekt. I inlägget ska det framgå att er verksamhet finns på ”Stenkrossen i Lund” och att läsarna ska hålla utkik efter ett kommande arrangemang som är öppet och gratis för allmänheten. Bifoga en bild som är relevant för verksamheten (om ni inte använder en egen-producerad bild, så är det viktigt att försäkra sig om att bilden inte är upphovsrättsskyddad). Om man vill kan man, istället för en bild, lägga upp ett kortare videoklipp om sin verksamhet där man presenterar den i korthet, eller något annat som är kul att dela med sig av. Inlägget ska taggas med: #stenkrossen och #kulturlund och det går även bra att lägga till ytterligare taggar. Dock max 7 st totalt.

3 veckor innan:

 • Skapa ett event på Facebook

  • Lägg in en bild till eventet som är relevant för dess tema eller innehåll. Gärna något som väcker lite nyfikenhet eller inspiration, eller som fångar känslan av arrangemanget.

  • Skriv en informativ presentation till eventet. Nämn gärna eventuella nyckelpersoner som kommer att delta i arrangemanget med en ledande roll vid namn, samt ev. skapare, regissörer, eller andra som kan tänkas vara intressanta. Skriv även tydligt att det är ”öppet för alla” och gratis att delta. Lägg till ev. länkar till verksamhetens hemsida eller till annan intressant information.

  • Bjud in till arrangemanget. Inkludera gärna hela ditt nätverk, eller så många som möjligt som du tror kanske kan vara intresserade, och uppmana dina kontakter att dela det vidare.

  • Dela eventet på Stenkrossens allmänna Facebooksida ”Stenkrossen” och även i den interna gruppen ”Stenkrossen Projekt/Projects”. Kontakta stenkrossen@lund.se om du behöver hjälp att dela eventet. Mejla även länken till stenkrossen@lund.se så att Stenkrossen kan sprida det vidare i sina övriga kanaler och på Stenkrossens hemsida.

2 veckor innan:

 • Boosta eventet (OBS. Frivilligt, men rekommenderat) för att få större spridning. Du kan då välja om du t ex vill rikta eventet mot en viss demografi. Att boosta ett event innebär att det dyker upp i fler människors feed, som kanske annars inte hade sett det alls.

Veckan inför:

 • Lägg upp en post varje dag: De behöver inte vara så långa, men t ex:

  5 dagar kvar: Lägg upp en inbjudande bild från förberedelser inför arrangemanget.
  Exempeltext: ”Vi inleder veckan med en sneak-peak inför vårt arrangemang ”Titel” på lördag kl. xx-xx”. 

  4 dagar kvar: 
  Dela en anekdot, en tanke, en erfarenhet, eller ställ en fråga ut i rymden om något som rör verksamheten. 

  3 dagar kvar: Uppdatering kring arbete inför arrangemanget eller det dagliga arbetet i verksamheten.
  Exempeltext: ”Idag har vi skördat/målat/bakat/meckat/träffat xxxx/prov-riggat/preppar vi inför helgens (arrangemang)”. Lägg gärna till en bild.

  2 dagar kvar: Vägbeskrivning, samt i vilken lokal arrangemanget kommer hållas och påminnelse om att det händer. Om man har möjlighet att redigera bilder så kan man lägga in en bild på en karta där Stenkrossen är utmärkt.
  Exempeltext: ”På lördag är det dags för vårt/(verksamhetens namn)s arrangemang (titel)! Ni hittar oss på Stenkrossen på Kastanjegatan 13 i Lund, där vi håller till i (lokalnamn) mellan kl. 18.00-20.00. Kom och (aktivitetens art/måla/njut av nybakade kakor/grotta ner dig i xxxx)!

  1 dag kvar: Gör ett uppladdande inlägg dagen innan arrangemanget. Tryck gärna lite extra på att folk borde komma, samt skriv tid, datum, plats, och kort och tydligt vad som kommer hända.
  Exempeltext 1: ”Imorgon är det premiär för vår föreställning ”Titel” på Stenkrossen i Lund! Klockan 18.00 hissar vi upp ridån, och bjuder på [många skratt/en resa det förflutna/ett trollbindande framförande av (namn)/etc]. Missa inte detta!”
  Exempeltext 2: ”Imorgon är det dags för vår workshop ”namn” där vi bjuder på en djupdykning i [textiltryck, stadsodling, akvarellmålning] ledd av (workshopledares namn). Här kommer vi att [exempel på aktivitet inom workshopen]

TIPS: Om det inte sker verksamhet hos er varje dag, och så förbered uppdateringar i förväg, som sedan kan spridas ut till veckans dagliga inlägg.In English:

1-month Marketing plan for projects and organisations at Stenkrossen

4 weeks before the time of the event:

 • Create 1 longer post on Stenkrossen’s official Facebook page in at least 100 words about what your project/organisation is all about and what you are working on at the moment. Let the readers know why you are passionate about the project/organisation and what has inspired you to this project. In the post, make sure you mention that your project is situated at ”Stenkrossen i Lund” and let the readers know that they should keep an eye out for a coming event that is free and available to all. Attach a photo that is relevent to the project (if you do not use a picture taken by yourself, make sure it is not protected by the Copyright Act). If you’d like, instead of a picture, you can post a short video clip where you present the project, or anything that might be fun to share, along with the text.

  Tag the post with: #stenkrossen and #kulturlund and any other tags you’d like. Keep it to around 7 at max.

3 weeks before:

 • Create an event on Facebook

  • Add a picture to the event that is relevant to it’s theme or content. Try to find one that creates some curiousity or inspiration, or that captures the feeling of the event.

  • Write an informative presentation to the event. Mention any interesting key figures by namen who will participate in the event in a leading role, such as a workshop leader, along with creators, directors or others who might be interesting to know about prior to the event.

  • Invite people to the event. We’d be happy if you’d include your entire network of people, or as many as possible that you think might be interested, and encourage them to also share the event.

  • Share the event at Stenkrossen’s official Facebook page ”Stenkrossen” and also in the internal group ”Stenkrossen Projekt/Projects”. Please contact stenkrossen@lund.se if you need help sharing the event.

   Email the link of the event page to stenkrossen@lund.se, so that Stenkrossen can help to spread it further in it’s other channels and at Stenkrossen’s web page.

 

2 weeks before:

Boost the event (Note: Voluntary, but recommended) to reach a larger audience. You can choose if you e g what to focus the event towards specific demographics. Boosting your event will mean that your event will pop up in people’s feed, that might not otherwise find it.

1 week before:

Put up one post each day: They don’t need to be very long, for example:

5 days before: Post an inviting picture of the preparations for the event. Example text: ”We’re starting the week of with a sneak-peak of out event ”Event title” on Saturday at xx PM”.

4 days before: Share an anecdote, a thought, an exprerience or ask a question out of the blue about the project.

3 days before: Share a short update about the preperations of the event or the daily work in the project.

2 days before: Share some info about directions to the event, such as number and name of bus and bus stops, along with what room at Stenkrossen the event will take place and a reminder of the event itself. If you have the possibility to edit pictures you may eg include a map as a picture in the post where Stenkrossen is marked out. Example text: ”On Saturday it’s time for (project name)s event/workshop/performance (title of event)! You will find us here at Stenkrossen, Kastanjegatan 13 in Lund, in (room) at x-x PM. Join us for some (add activities)!”

1 day before: Write a boosting post the day before the event. Emphasize that people should turn up, include the time, date, location and a short and clear summary of what’s going to happen. Exempel text 1: Tomorrow is the premiere for our show ”performance title” at Stenkrossen in Lund! The curtain will rise at 6 PM and intives you to [many laughters/journey to the past/a spell-binding performance by (name)” etc.] Don’t miss it! Example text 2: ”Tomorrow it’s time for out workshop ”title” where we invite you to a deep dive into the world of [textile printing/urban agriculture/water colour painting] led by (workshop leader’s name). Learn more about/Let yourself be inspired by (example of activity) or (example of activity)”.

Tip: If you do not work daily with your project, you can prepare the posts in advance and schedule them to be posted one each day.

 

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund