Samverkan

På Stenkrossen är samverkan ett viktigt tema för verksamheten. Det är inte ett krav för Mini och Midi att ha planer på en aktiv samverkan med andra aktörer på eller utanför Stenkrossen, men formen på projektet ska vara utformat på ett sådant sätt att det finns en möjlighet till samverkan. Projekt som dessutom kan redogöra för ett aktivt samarbete med en eller flera andra aktörer, oavsett stödmodell, kan dock komma att premieras i urvalsprocessen. För Maxi väger samverkansaspekten tungt i urvalsprocessen, men är bara ett direkt krav om Maxi-aktören väljer ett större arrangemang som sin öppna aktivitet (se informationen under Maxi i menyn till vänster).

 

Collaboration

Collaboration is an important theme at Stenkrossen. It is not a requirement for Mini and Midi projects to have an active collaboration with other parties at or outside of Stenkrossen, but the basis of all projects need to be designed in a way that makes collaboration possible. Projects that, beyond this, in their application presents an active way in which they wish to collaborate with one or more projects at Stenkrossen may be favoured in the selection process for the grant models.

Regarding Maxi, the collaboration aspect will weigh heavy in the selection process, but is only obligatory if the applicant wishes to arrange a larger event as their open activity (see more information about Maxi in the menue to the left).

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund